Rezervoari i sudovi

Rezervoari i sudovi su namenjeni za za prihvat i lagerovanje medija u prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji. Svi delovi koji dolaze u dodir sa medijem su napravljeni od nerđajućeg čelika, AISI 304, AISI 316L. Projektuju se i proizvode u skladu sa zahtevima kupca.
Zapremina: do 300m3

Pritisak unutar suda zavisi od njegove namene i zapremine suda. U zavisnosti od potrebe za održavanjem i regulacijom temperature, rezervoari i sudovi mogu biti opremljeni grejnom spiralom kroz koju protiče medij za grejanje/hlađenje ili električnim grejačima.


Rezervoari i sudovi su u zavisnosti od zahteva snabdeveni odgovarajućom:
  • merno-regulacionom opremom (kontrola nivoa tečnosti, temperature, uzorkovanje i sl.),
  • priključcima za povezivanje u tehnološku liniju (navojni, prirubički …)
  • mešalicom (u slučajevima kada jepotrebno sprečiti stvaranje ugrušaka, odvajanje masti i sl.)
  • opremom za sprečavanje prekoračenja propisanih parametara rada (sigurnosni ventili, prelivi, oduške, nepovratni i vakuum ventili i dr.)

U zavisnosti od spoljnih uslova i potrebe za održavanjem određene temperature radnog medija, mogu biti izolovani i neizolovani. Izolacija se najčešće izvodi mineralnom vunom koja se postavlja između osnovnog suda i omotača.